Zápisy ze schůzí

7. 1. 2020 8:58

20. listopadu 2019

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 20. listopadu 2019.

Program jednání:

  1.  Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z posledního jednání a informace o práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejího Výboru pro Evropskou unii
  3. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  4. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na rok 2021
  5. Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
  6. Vyhodnocení plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020 + příprava tvorby nové státní strategie vůči NNO
  7. Informační blok
  8. Různé

Text zápisu je dostupný v přiložených dokumentech. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty