Zápisy ze schůzí

6. 2. 2020 8:47

15. ledna 2020

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 15. ledna 2020.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru a informace o práci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
  3. Představení nového návrhu materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2021
  4. Nová podoba materiálu o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu NNO (Rozbor)
  5. Pracovní skupina pro data o NNO
  6. Příprava tvorby nové státní strategie vůči NNO
  7. Informační blok
  8. Různé

Text zápisu je dostupný v přiložených dokumentech. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty