Zápisy ze schůzí

26. 8. 2019 10:58

21.května 2019

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 21. května 2019.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejího Výboru pro Evropskou unii

  3. Obnova údajů ve spolkovém rejstříku – práce pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti

  4. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  5. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 2020

  6. Informační blok.

  7. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty