Zápisy ze schůzí

14. 12. 2020 14:47

24. listopadu 2020

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 24. listopadu 2020.

Program jednání:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Přivítání nových členů a jejich představení 
 3. Informace o zasedání Rady vlády pro NNO (4. 9. 2020), informace o práci sekretariátu a kontrola úkolů z posledního jednání Výboru (11. 6. 2020)
 4. Dopady pandemie covid-19 na NNO (průzkum Fóra dárců září 2020)
 5. Problematika spolků, které nezvolily po uplynutí funkčního období nové statutární orgány
 6. Příprava Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030
 7. Informační blok
  1. Analýza dotací poskytnutých v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019
  2. Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO na rok 2021
 8. Různé (problematika dobrovolnictví v době pandemie, Lex covid justice 2, povinnost datových schránek, novela AML zákona)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty