Zápisy ze schůzí

7. 1. 2020 9:23

Zápis z jednání pracovní skupiny pro data o NNO 4. prosince 2019

Zápis z jednání pracovní skupiny pro data o NNO ze dne 4. prosince 2019.

Program jednání:

  1. Stručné shrnutí Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 týkající se problematiky velkých dat
  2. Rozvoj Satelitního účtu neziskových institucí vedeného Českým statistickým úřadem
  3. Informační systém o nestátních neziskových organizacích a možnosti využití projektu Interaktivní mapy neziskového sektoru

Text zápisu je dostupný v přiložených dokumentech. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty