Pracovní skupina Strategie 2021-2030

15. 6. 2020 10:37

Pracovní skupina pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 - 2030

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila na svém zasedání dne 19. února 2020 zřízení Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 - 2030. Cílem Pracovní skupiny je vytvoření časově návazného koncepčního materiálu, včetně navazujících akčních plánů, který by vyjadřoval podporu rozvoje občanského sektoru a spolupráce státu a nestátních neziskových organizací.

V roce 2015 byla vládou ČR schválena Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 jako první koncepční materiál pro oblast nestátních neziskových organizací. Účinnost materiálu končí 31. prosince 2020. Jedním ze současných prioritních cílů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace je vytvoření časově návazné strategie.

Základním principem celého procesu tvorby nové vládní Strategie je transparentní a participativní přístup. Do její přípravy je zahrnut široký okruh konzultujících subjektů.

Pracovní skupina pro přípravu Strategie je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů. Je složena ze zástupců jednotlivých ministerstev, Národní sportovní agentury, Českého statistického úřadu, dále zástupců střešních oborových a víceoborových nestátních neziskových organizací, akademické sféry a soukromého sektoru.

Hlavní část přípravy Strategie je plánována na rok 2020. Finální podoba klíčového dokumentu by posléze měla být schválena vládou ČR v první polovině roku 2021. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých budeme dále informovat. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty