Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 7. 2021 14:21

Usnesení vlády ČR ze dne 12. července 2021 č. 623

ke Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030.

Vláda svým usnesením č. 623 ze dne 12. července 2021 schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter