Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 6. 2010 14:24

Usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 463

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011

Vláda svým usnesením ze dne 14. června 2010 č. 463 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 a vzala na vědomí Informaci o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter