Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

23. 11. 2020 15:47

Usnesení vlády ČR ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129

k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022

Vláda svým usnesením č. 1129 ze dne 2. listopadu 2020 schválila Akční plán České republiky Partnerství k otevřenému vládnutí. Úřad vlády ČR je spolu s Ministerstvem spravedlnosti gestorem závazku 4.4 Zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech.

Více informací k nalezení v sekci Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech či na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter