Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 4. 2020 8:26

Usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2020 č. 423

k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky (sněmovní tisk č. 792)

Vláda ČR dne 20. dubna 2020 přijala usnesení č. 423 a jeho přílohu, jimiž zaujímá k návrhu zákona nesouhlasné stanovisko. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter