Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 6. 2021 10:18

Usnesení vlády ČR ze dne 7. června 2021 č. 517

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022

Vláda svým usnesením č. 517 ze dne 7. června 2021 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter