Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 4. 2020 9:47

19. února 2020

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 19. února 2020.

Program zasedání

 1. Zahájení zasedání předsedou Rady
 2. Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 2. října 2019
 3. Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy
 4. Návrh nového formátu materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky pro rok 2021 
 5. Návrh na zpřístupnění rámcových informací o financování NNO ze státního rozpočtu formou dotací za předchozí rok (analýza)
 6. Návrh na vytvoření Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta
  2021- 2030
 7. Informační blok
  1. Informace o činnosti výborů Rady
  2. Informace o dotačním programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“
  3. Informace o plánovaných aktivitách sekretariátu Rady na rok 2020
 8. Různé

Text zápisu je přílohou této zprávy. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty