Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

9. 9. 2021 14:35

20. července 2021

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 20. července 2021.

  1. Zahájení zasedání předsedou Rady
  2. Kontrola úkolů ze zasedání Rady ze dne 11. února 2021
  3. Představení zásadních změn ve Strategii spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 vzešlých z meziresortního připomínkového řízení  
  4. Představení materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022
  5. Informační blok  o činnosti (Výboru pro legislativu a financování, Výboru pro Evropskou unii, Pracovní skupiny k veřejným sbírkám a Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zá-stupců občanské společnosti v participativních procesech)
  6. Různé 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter