Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

6. 5. 2019 8:02

27. března 2019

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 27. března 2019

Program zasedání:

  1. Zahájení zasedání předsedou Rady
  2. Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 10. září 2018
  3. Interaktivní mapa neziskového sektoru
  4. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020 – návrh na změnu struktury materiálu
  5. Obnova údajů vedených ve spolkovém rejstříku
  6. Národní hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
  7. Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice
  8. Informace o dotačním programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“
  9. Informace o činnosti výborů Rady
  10. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter