Aktuality

10. 2. 2016 15:54

Česká ženská lobby hodnotí pozivitně rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě

Také Česká ženská lobby vítá vyslovení souhlasu vlády ČR s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) a považuje to za krok správným směrem - více viz tisková zpráva uvedená v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie