Aktuality

1. 9. 2015 10:56

Do Norska za zkušenostmi s prevencí domácího a genderově podmíněného násilí

Úřad vlády ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Nadací Open Society Fund Praha pořádá ve dnech 2. - 4. září 2015 odbornou studijní cestu do Osla.

Cílem cesty je získání informací o přístupech k řešení domácího a genderově podmíněného násilí. Součástí delegace jsou kromě pracovníků Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR, které spadá do gesce min. Dienstbiera, také zástupkyně nestátních neziskových organizací působících v oblasti prevence genderově podmíněného násilí a  čtyři české novinářky. Cesta je organizována v rámci realizace Projektu CZ13 hrazeného z Norských fondů.

Vláda ČR v této oblasti v únoru letošního roku přijala Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018, který směřuje k zajištění efektivní ochrany před těmito formami násilí. Výstupy z pracovní cesty budou využity pro efektivnější naplňování akčního plánu a případně formulaci dalších opatření.

Mezi navštívenými subjekty jsou např. norské azylové domy pro oběti partnerského násilí, norská ministerstva spravedlnosti a zdravotnictví či úřad policejního koordinátora proti násilí v rodině.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie