Aktuality

20. 12. 2017 12:06

Doporučení komise v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018. Komise zasedala dne 6. prosince 2017.

Počet přijatých žádostí: celkem 18

Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 0

DOPORUČENÝCH K PODPOŘE: 13

NEDOPORUČENÝCH K PODPOŘE: 5

Doporučení jsou podkladem pro vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR po podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplacení finančních prostředků. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí. 

Pro rok 2018 byl celkový požadavek 9.602.009 Kč, přičemž výše alokovaných prostředků pro tento dotační program činí 7 mil. Kč. Komise doporučila podpořit projekty v celkové výši 7 mil. Kč. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie