Aktuality

8. 9. 2015 16:58

Na Úřadu vlády ČR proběhl seminář k ekonomickým dopadům rozvodu na ženy a muže

V úterý 8. září 2015 se ve Strakově akademii uskutečnil seminář k představení Analýzy ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele, kterou zpracoval Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Z analýzy mj. vyplynulo, že ženatí muži se věnují více tržním formám práce (zaměstnání a podnikání), vdané ženy se více koncentrují na netržní formy práce (péče o děti, příbuzné a domácnost). Rodinná dělba práce tak v případě rozvodu přispívá k negativním ekonomickým dopadům na ženy, jelikož ženy po rozvodu čelí na trhu práce řadě překážek z důvodu kariérních výpadků v souvislosti s péčí o děti, příbuzné a domácnost. Analýza také ukázala, že ženy v případě rozvodu potenciálně ztratí v průměru 21,5 % příjmů. Rozvedení také častěji bydlí v nouzových nebo mobilních obydlích. Podle posledního Sčítání lidí, domů a bytů tvoří 38 % bezdomovců rozvedení.

Analýza obsahuje také doporučení směřující k zajištění dostupnosti zařízení předškolní péče, využívání flexibilních forem práce, větší motivace mužů do péče o rodinu a domácnost, zavedení zálohovaného výživného či zajištění společného důchodového pojištění manželů.

Seminář uvedla Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády. „V České republice skončí rozvodem každé druhé manželství. S ohledem na tuto vysokou míru rozvodovosti je ekonomické postavení rozvedených osob důležitým tématem se silnými genderovými souvislostmi. Nadále totiž platí, že tzv. tradiční rozdělení rolí v rodině má v případě rozvodu častější negativní ekonomické dopady na ženy než na muže. Ženy po rozvodu čelí na trhu práce řadě překážek z důvodu kariérních výpadků v souvislosti s péčí o děti, příbuzné a domácnost. Důležitým indikátorem ekonomických nerovností, které se rozvodem ještě umocňují, je například rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů,“ uvedla Martina Štěpánková.

Plánovaná opatření v kontextu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která by měla přispět k odstranění negativních ekonomických dopadů rozvodu na ženy a muže, představila Lucia Zachariášová z Úřadu vlády ČR. Jana Maláčová z Ministerstva práce a sociálních věcí prezentovala chystané kroky tohoto rezortu v oblasti rodinné politiky, podpory slaďování pracovního a soukromého života a snižování nerovností na trhu práce. Perspektivu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory tzv. sólo rodičů tlumočila Eliška Kodyšová z České ženské lobby.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie