Aktuality

5. 6. 2019 17:12

Druhé jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Ve středu 5. června 2019 proběhlo ve Strakově akademii druhé letošní zasedání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor řešil Norské fondy i Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů.

Na jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako "Výbor") byla prezentovaná podpora rovnosti žen a mužů v novém období EHP a Norských fondů. Pracovní skupina dočasně zřízena v rámci Výboru k tématu genderově vyváženého jazyka navrhla, aby byla vytvořena krátká metodika pro státní správu a samosprávu k genderově vyváženému k jazyku. Výbor dále diskutoval o přípravách navazující vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021+. Diskutována byla také spolupráce ÚV ČR a OECD v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů. Na svém jednání Výbor schválil vyhodnocení plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů za rok 2018.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie