Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 11. 2016 15:49

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů se zabývala zprávou „Muži a násilí v České republice“

V úterý 8. listopadu 2016 se v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ulici v Praze sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o čtvrté zasedání v tomto roce.

Pracovní skupina se zabývala propagací a diseminací zprávy „Muži a násilí v České republice“, která byla představena Radě vlády na jejím posledním zasedání 21. října 2016. Současně Pracovní skupina započala práce na dalším výstupu zaměřeném na problematiku mužů a vzdělávání, jehož sepsání si vytýčila jako jednu ze svých dalších priorit. Dále na jednání diskutovala o sběru statistických dat dělených podle pohlaví.


Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů na základě usnesení Rady ze dne 29. května 2012. Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zabývat se tématem muži a rovnost žen a mužů.  

K cílům Pracovní skupiny patří např. asistence při vytváření Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, monitoring statistik, osvětová činnost či příprava zprávy o sociálních problémech mužů v oblasti rovnosti žen a mužů.

Bližší informace o Pracovní skupině naleznete na adrese:
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/pracovni-skupina-muzi-a-rovnost-zen-a-muzu-121938/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter