Aktuality

23. 10. 2019 15:14

Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě – vydání příručky pro úřady

Úřad vlády ČR vydal příručku Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě. Jejím cílem je úřadům napomoci předcházet výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti a zároveň umět citlivě a účinně řešit případy sexuálního obtěžování, pokud se objeví. Příručka vznikla ve spolupráci s Kanceláří veřejné ochránkyně práv.

K tomu, aby bylo možné sexuálnímu obtěžování účinně předcházet, je nezbytné mít o této problematice komplexní přehled. A ten si příručka rovněž klade za cíl nabídnout. Nesoustředí se tudíž pouze na představení konkrétních nástrojů prevence a řešení případů sexuálního obtěžování, ale také na zvýšení povědomí o tomto fenoménu, jeho příčinách, souvislostech, důsledcích i mýtech, které se s ním spojují.

Znalost tohoto širšího kontextu je zpravidla nezbytnou podmínkou pro účinné využívání v příručce představených nástrojů a postupů.

Příručka je primárně (nikoli výhradně) určena služebním úřadům a potažmo státním zaměstnancům a zaměstnankyním a osobám, které jsou na těchto úřadech zaměstnány v pracovním poměru. Volně využít ji však mohou i úřady samosprávných celků, příspěvkové organizace a další zaměstnavatelé ve veřejném sektoru.


Příručka byla vydána nejen elektronicky, ale i v tištěné podobě. Pokud máte zájem o odběr příručky v podobě tištěných brožur (formátu A5), zašlete svůj požadavek na hradecka.lucie@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie