Aktuality

4. 12. 2015 8:51

Proběhla mezinárodní konference k domácímu násilí

Dne 30. listopadu 2015 proběhla v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konference s názvem „Domácí násilí: co zůstává za dveřmi?“, kterou pořádalo Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života financovaného z Norských fondů. Konference byla součástí kampaně „16 dní aktivismu proti násilí na ženách“.

Konferenci zahájil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. „Domácí násilí je problém, který postihuje velké množství žen i mužů. Odehrává se skrytě, za zavřenými dveřmi. O to těžší je tomuto násilí zabránit a pomáhat jeho obětem. Považuji proto za důležité o domácím násilí a jeho důsledcích mluvit a hledat cesty, jak mu čelit. Příležitost k tomu nabízí i tato odborná konference“, řekl ministr ve svém úvodním projevu.

V rámci prvního bloku s názvem Domácí násilí: od obecného ke konkrétnímu přednesly své příspěvky Raluca Popa z Rady Evropy (Istanbulská úmluva: opatření a výzvy), Barbora Rampasová z Ministerstva spravedlnosti ČR (Česká republika na cestě k podpisu Istanbulské úmluvy) a Jindřiška Krpálková z Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí: co nám přinese).

Ve druhém bloku s názvem Ekonomické dopady domácího násilí pak vystoupili Cristina Fabré Rosell z Generální rady pro soudnictví ve Španělsku (Ekonomické dopady domácího násilí v EU), Radan Šafařík z Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR (Domácí násilí a trh práce: zahraniční výzkumy) a Jitka Poláková z organizace proFem (Kolik stojí domácí násilí v ČR).

Třetí blok Zdravotní dopady domácího násilí patřil Zdeně Prokopové z organizace Rosa (Vliv domácího násilí na zdraví dětí), Olemu Kristianu Hjemdanovi z Norského centra pro studium násilí a traumatického stresu (Domácí násilí škodí zdraví: norská zkušenost), Anně Kubešové z Ministerstva zdravotnictví ČR (Domácí násilí jako výzva pro zdravotnictví) a Zdeně Bednářové z organizace Acorus (Posttraumatická strestová porucha v důsledku domácího násilí).

Ve čtvrtém, odpoledním bloku s názvem Společně proti domácímu násilí zazněly příspěvky Veroniky Madzinové z Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (Slovenská zkušenost: koordinačně-metodické centrum pro genderově podmíněné a domácí násilí), Veronika Studzinská (Domácí násilí a činnost Ministerstva vnitra ČR), Barbora Holušová z Intervenčního centra Praha (Intervenční centra a mezioborová spolupráce: úspěchy a přetrvávající výzvy) a Zdeněk Trávníček z organizace Spondea (Program pro osoby nezvládající násilí ve vztazích).

Konferenci zakončily čtyři tematické workshopy: Domácí násilí a role zdravotnictví, Efektivita osvětových kampaní, Istanbulská úmluva a koordinovaný přístup a Mezioborová spolupráce. Cílem workshopů bylo formulovat návrhy opatření, které by mohly vést k efektivnější prevenci domácího násilí a pomoci jeho obětem.

Prezentace z jednotlivých bloků a shrnutí doporučení vzešlých z workshopů naleznete v příloze.

Mediální ohlasy z konference:

Rozhovor ministra Jiřího Dienstbiera pro ČRo Plus: http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/v-cr-si-nasili-zazila-kazda-treti-zena-rika-jiri-dientsbier--1559258

Živý vstup v poledních zprávách na ČT24: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/215411012001130/

Živý vstup ve Studiu ČT24 a rozhovor s Jitkou Polákovou: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058301130/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie