Aktuality

10. 12. 2015 13:52

Proběhlo zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a navazující mezinárodní konference Znásilnění: o čem se nemluví

Dne 8. prosince 2015 proběhlo v Lichtenštejnském paláci zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a na ni navazující mezinárodní konference Znásilnění: o čem se nemluví, realizované v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života, financovaného z Norských fondů. „Znásilnění je problém, který se v České republice příliš neřeší. Touto konferencí chceme dané téma otevřít a hledat efektivní nástroje jeho řešení,“ řekla náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Martina Štěpánková.

Rada mimo jiné projednala Souhrnnou zprávu za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011–2014. V rámci zasedání Rady mimo jiné vystoupila Veronika Šprincová, která představila nově vzniklou Genderovou expertní komoru ČR. Práci neziskové organizace Jako doma představila Jitka Kolářová. Tato organizace se zabývá pomocí ženám bez domova. Domácí a genderově podmíněné násilí rovněž patří mezi problémy, s nimiž se tyto ženy potýkají.

Na konferenci v rámci prvního bloku s názvem Znásilnění v genderových souvislostech přednesli své příspěvky Šárka Blatníková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (Násilná sexuální kriminalita: téma pro odbornou i laickou veřejnost), Emil Carlson z partnerské norské organizace Alternativ til Vold (Sexuální násilí v partnerském vztahu: Norská zkušenost), Gabriela Bártová z Amnesty International (Vyzývavé oblečení jako důvod ke znásilnění: výsledky výzkumu veřejného mínění), Klára Kalibová z organizace In IUSTITIA (Stereotypní představy o tzv. pravém znásilnění a důvěryhodnosti poškozené) a David Oplatek z neziskové organizace proFem (Právní postavení obětí znásilnění a sexuálního násilí: kazuistika).

Ve druhém bloku s názvem Jak efektivně pomáhat vystoupila sexuoložka a psychoterapeutka Jana Spilková (Role zdravotnictví při pomoci obětem sexuálního násilí a znásilnění), Alena Kolářová z Krajského ředitelství policie Praha (Zvlášť zranitelné oběti: příklad přístupu Krajského ředitelství polici hl. města Prahy), Zuzana Chomová a Lada Poláková z Intervenčního centra Praha (Intervenční centra a sexuální násilí) a Simona Zatloukalová z organizace Rozkoš bez rizika (S tebou ne!  aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu).
 

Prezentace z obou bloků konference naleznete v příloze.

Mediální ohlasy konference:
Radan Šafařík (Úřad vlády ČR) a Petra Vitoušová (Bílý kruh bezpečí) k tématu znásilnění v rozhovoru pro Český rozhlas: http://m.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vic-nez-tri-petiny-dospelych-v-cesku-si-mysli-ze-si-za-znasilneni-mohou-zeny-samy--1562432

Gabriela Bártová (Amnesty International) a Martina Štěpánková (Úřad vlády ČR) k tématu znásilnění v článku Lidových novin: http://www.lidovky.cz/pruzkum-vice-nez-sedesat-procent-cesek-si-za-znasilneni-castecne-muze-sama-1uj-/zpravy-domov.aspx?c=A151208_200253_ln_domov_ele

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie