Aktuality

14. 9. 2017 16:02

Setkání výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Ve čtvrtek 14. září 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Výbor na tomto setkání projednal plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 ze strany MŠMT. Na jednání Výboru byl také představen projekt Probační a mediační služby „Proč zrovna já?“ zaměřený na pomoc a poradenství obětem trestných činů, který zároveň počítá s rozšířením o nový komplexní program pomoci pro zvlášť zranitelné oběti. Výbor se dále zabýval evaluací nástroje SARA, činností Pracovní skupiny pro práci s násilnou osobou a novelou zákona o sociálních službách.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení. Tuto souhrnnnou zprávu naleznete v příloze.

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie