Aktuality

23. 7. 2019 16:15

Školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů i v roce 2019

Dne 23. července 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Letos se jedná o první školení pro zaměstnankyně a zaměstnance státní správy. V plánu jsou další dvě.

Již v roce 2018 uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů celkem 3 školení k používání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě (dále jako "Metodika"), ve kterých bylo proškoleno přes 60 osob. Školení mají stejnou koncepci - první část workshopu je věnována základním východiskům a teoretickým konceptům souvisejícím s prosazováním rovnosti žen a mužů a samotným hodnocením dopadů na rovnost žen a mužů. Důsledně je diskutována také samotná Metodika. Druhá část workshopu je zaměřena na praktickou práci s vybranými materiály, které byly v minulosti předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. Účastníci a účastnice workshopu ve skupinách diskutují a v praxi si zkouší práci s Metodikou.

Vzhledem k tomu, že se formát workshopů v praxi osvědčil, je v plánu i nadále v jejich organizaci pokračovat. Letos by se měla uskutečnit další dvě školení.

------------------------------------------------------------------------------

Workshop proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie