Aktuality

30. 10. 2017 9:39

Úřad vlády ČR pořádá mezinárodní konferenci k výzkumu v oblasti domácího násilí

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci určenou odborníkům a odbornicím, kteří se podílejí na formulaci a naplňování veřejných politik v oblasti prevence násilí na ženách a domácího násilí.

Cílem listopadové konference s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017
v Lichtenštejnském paláci, je podpořit výměnu dobré praxe a sdílení zahraničních znalostí v oblasti výzkumu a sběru dat týkajících se násilí na ženách a domácího násilí.
Zahraniční panelistky a panelisté a zástupkyně a zástupci českých institucí se zaměří na roli sběru dat a výzkumů v prevenci násilí na ženách  a ochraně  obětí včetně faktoru, jak výzkum v této oblasti může ovlivnit tvorbu relevantních politik.
Výzkum zaměřený na zjištění základních příčin a důsledků násilí na ženách reflektuje účinnost opatření, jejichž  naplňování vyplývá z Istanbulské úmluvy. Data, která jsou za tímto účelem shromažďována, zahrnují relevantní statistiky populačních šetření zaměřených na zjišťování prevalence a trendů.


Pozvánku a program Konference naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie