Aktuality

4. 9. 2017 15:28

Vláda projednala a schválila Souhrnnou zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.

Vláda na svém dnešním zasedání projednala a schválila Souhrnnou zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.

Souhrnná zpráva obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu. Součástí Souhrnné zprávy je také aktualizace Akčního plánu, která obsahuje návrhy na přeformulování několika stávajících úkolů, které vychází z vyhodnocení jejich plnění a návrhy na zařazení nových úkolů na základě analýz v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí zpracovaných v rámci projektu Norských fondů realizovaného sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů a podnětů jednotlivých členek a členů Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

Plnění Akčního plánu přineslo některé důležité změny, a to především v oblasti legislativy.

Jedná se například o předložení návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jehož součástí je nastavení standardizace úrovně znaleckých posudků a zavedení odpovědnost znalců za nekvalitní znalecké posudky, schválení návrhu zákona o zálohovaném výživném či předložení návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách, která zahrnuje specifickou sociální službu pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Pozitivní jsou také kroky některých ústředních orgánů státní správy v oblasti osvěty, zejména pak odborné konference pořádané ÚV ČR a MPSV. Výzvou zůstávají úkoly v oblasti pomoci osobám ohroženým, zejména ve vztahu k zajištění dostupnosti specializovaných sociálních služeb a zajištění dostatečného a předvídatelného financování nestátních neziskových organizací působících v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí.


Souhrnnou zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 za rok 2016 a aktualizaci tohoto Akčního plánu najdete v příloze.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie