Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 10. 2016 12:03

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života se zabýval mikrojeslemi

Ve středu 26. října 2016 se ve Strakově akademii proběhlo jednání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Nejdůležitějším bodem programu byla diskuse plánu práce na rok 2017 a prioritní témata, kterým by se měl Výbor v budoucnu věnovat.

Dále se řešila otázka mikrojeslí a pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nakonec se Výbor věnoval i návrhu podnětu k jazykovému aspektu otázek řešených Výborem, na kterém však bude ještě dále pracovat. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter