Aktuality

25. 10. 2017 8:34

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů se zabýval financováním z Evropských strukturálních a investičních fondů

Potřetí v letošním roce se ke společnému jednání setkal dne 24.10.2017 Výbor pro institucionální zabezpečení žen a mužů.

Nosným tématem říjnového setkání Výboru bylo financování rovnosti žen a mužů v rámci ESIF. Výbor jednal o podpoře vyššího čerpání finančních prostředků v rámci výzev OP Zaměstnanost zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020. Výbor rovněž projednal způsob uplatňování horizontálního principu rovnosti žen a mužů napříč ostatními operačními programy.

Výbor se také zabýval změnou statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve smyslu případného doplnění členství z řad veřejné správy a občanské společnosti. Diskutovány byly také další kroky v rámci činnosti výborů a pracovních skupin Rady včetně případné revize. Ze strany sekretariátu Rady byl Výbor informován o dokončení přípravy Standardu pozice rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů.

V rámci jednání Výboru přednesla programová ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) Pavla Hradečná příspěvek na téma nerovného postavení migrantek, který reflektuje ve své studii Ženy na vedlejší koleji. Dále zástupkyně SIMI Výboru přednesla dva podněty týkající se vícečetné diskriminace žen s migrační minulostí a potřeby revize sběru dat o této marginalizované skupině. Výbor projevil zájem se do budoucna zabývat problematikou genderových aspektů sociálního vyloučení žen migrantek.

Příští jednání Výboru by mělo proběhnout v prosinci 2017.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie