Aktuality

26. 4. 2018 11:06

Zasedal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Ve středu 25. dubna 2018 proběhlo letos již druhé zasedání Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Výbor se tentokrát zaměřil na problematiku nerovného odměňování žen a mužů. V této souvislosti byl zástupcem Odboru rovnosti žen a mužů, Radanem Šafaříkem, představen Akční plán Evropské komise pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů. V druhé části byl představen program MPSV -  22 % k rovnosti - který se právě potíráním tzv. gender pay gapu zabývá.
Výbor se dále věnoval aktuálně velmi diskutované problematice předškolního vzdělávání. V závěru zasedání vznikl plán práce na nadcházející období, zastřešujícím tématem pro rok 2018 bude péče v kontextu slaďování.
Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací.
 
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie