Činnost rady

17. 6. 2020 16:03

Záznam o provedení hlasování per rollam 2/2020

Dne 26. května bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 02/2020 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty