Činnost rady

13. 10. 2020 14:02

Záznam o hlasování per rollam 5/2020

Dne 7. října bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 05/2020 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty