Činnost rady

18. 3. 2019 12:17

Záznam o provedení hlasování per rollam 1/2019

Dne 4. března bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 01/2019 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty