Činnost rady

21. 6. 2019 15:05

Záznam o provedení hlasování per rollam 2/2019

Dne 27. května bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 02/2019 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty