Činnost rady

9. 7. 2020 12:46

Záznam o provedení hlasování per rollam 3/2020

Dne 8. června bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 03/2020 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty