Činnost rady

10. 7. 2020 13:07

Záznam o provedení hlasování per rollam 4/2020

Dne 22. června bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 04/2020 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty