Činnost rady

14. 9. 2007 10:25

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 13. září 2007

Ministryně vlády a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů MUDr. Džamila Stehlíková po jmenování nových členů a členek Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů svolala první zasedání Rady v novém personálním složení.

Na tomto zasedání Rady všichni zúčastnění informovali o současném stavu rovných příležitostí žen a mužů v resortech, regionech, podnicích i v neziskových organizacích. Rada projednala a schválila plán práce na rok 2007. Rozhodla o svém zastoupení v monitorovacích výborech evropských strukturálních fondů a to konkrétně v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, Jednotném programovém dokumentu pro cíl 3, Evropské iniciativě EQUAL a v Rámci podpory Společenství.

Rozhodla rovněž, že budou od 1. ledna 2008 zřízeny dva výbory Rady - Vývor pro prevenci domácího násilí a Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter