Činnost rady

1. 2. 2008 10:30

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 29. ledna 2008

Rada projednala a doplnila plán práce na rok 2008. Vyslechla informace o plnění priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortech obrany a vnitra. Zástupci regionů hl. m. Prahy, Olomouckého a Pardubického kraje podali informaci o stavu rovných příležitostí žen a mužů v jejich regionech.

Ministryně vlády a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů MUDr. Džamila Stehlíková se zabývala genderovými dopady reformy veřejných financí.

V dalším jednání Rada schválila nový jednací řád, byla prodiskutována otázka rozšíření Rady o další nestátní neziskové organizace a genderové experty. V závěru byla Rada informována o nové ročence Zaostřeno na ženy a muže 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter