Činnost rady

14. 10. 2008 11:43

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 7. října 2008

Rada vyslechla informaci ministerstva práce a sociálních věcí k "Souboru prorodinných opatření - Prorodinnému balíčku. Konstatovala, že balíček je krok správným směrem při slaďování pracovního a rodinného života. Usnesla se, že vládě předá informaci o tom, že balíček podporuje a doporučuje ho vládě ke schválení.

Rada se dále zabývala akcemi v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v průběhu českého předsednictví v Radě EU.

Rada rovněž projednala a schválila usnesení na doporučení vládě iniciovat legislativní změny, aby třetí neděle v červnu byla vyhlášena jako Den otců - významný den České republiky.

Za velmi urgentní označila a přijala podnět Výboru pro prevenci domácího násilí ve věci institutu utajených azylových domů a pověřila pracovní skupinu výboru pro prevenci domácího násilí, aby jménem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vypracovala a podala podnět ke vzniku instituce utajených azylových domů včetně odpovídajících standardů a o tomto podnětu dále jednala jménem Rady s ministerstvem práce a sociálních věcí, meziresortní skupinou pro péči o ohrožené děti a dalšími institucemi.

Dále přijala podnět Výboru pro prevenci domácího násilí na rekodifikaci trestního práva procesního s cílem posílit právní ochranu obětem domácího násilí a pověřila pracovní skupinu, aby jménem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů spolupracovala s ministerstvem spravedlnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter