Činnost rady

1. 12. 2017 13:02

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 16. října 2017

Dne 16. října 2017 se uskutečnilo zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

V pondělí 16. 10. 2017 letos potřetí zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Rada se rovněž zabývala postavením žen v zahraniční a bezpečnostní politice díky prezentaci výzkumu Víta Borčanyho.

Na tomto zasedání Rady bylo přijato následující usnesení:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  •  konstatuje, že díky existenci postu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se podařilo prosadit řadu důležitých kroků v oblasti rovnosti žen a mužů;
  •  doporučuje nové vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, aby zachovala post ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu;
  •  doporučuje nové vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, aby s ohledem na průřezovost agendy rovnosti žen a mužů ponechala Odbor rovnosti žen a mužů organizačně zařazen v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády ČR.
     

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter