Činnost rady

2. 6. 2016 13:24

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 8. dubna 2016

Dne 8. dubna 2016 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada").

Rada se na tomto jednání již tradičně věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin, a informacím o agendě vztahující se k EU. Dále byla na programu projednání informace o obhajobě Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, byla projednána Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2015 a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a návrh na nová Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2016. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prezentoval svou činnost v oblasti rovnosti žen a mužů.

Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada

vyzývá vládu ČR k přípravě ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti.

Rada

i.  bere na vědomí

  1. Zprávu za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020; a
  2. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2016

ii. pověřuje

  1. sekretariát Rady dopracováním Zprávy za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 dle vznesených připomínek;
  2. sekretariát Rady dopracováním Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2016 dle vznesených připomínek;                                                                                                                                                                                                                                                 předsedu Rady, aby předložil materiál vládě ČR.

Rada

doporučuje předsedovi Rady, aby navrhl vládě ČR jmenovat Janu Smiggels Kavkovou místopředsedkyní Rady.

Rada

i. v souladu s nesouhlasným stanoviskem vlády ČR a v souladu s návrhem Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zamítnutí návrhu zákona o regulaci prostituce vyjadřuje negativní postoj k tomuto návrhu zákona;

ii. vyzývá vládu ČR, aby se začala v úzké spolupráci s příslušnými nestátními neziskovými organizacemi otázkou prostituce zabývat, především vytvořením sociálních programů a exit programů pro osoby v prostituci.

Rada

vyjadřuje znepokojení nad dalším omezováním práv žen v Polsku v souvislosti s umělým přerušením těhotenství.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter