Dokumenty

7. 10. 2015 10:24

Akční plány pro rovnost (dříve Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů)

Každoroční akční plány pro rovnost žen a mužů (dříve tzv. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů) jsou vládou ČR přijímány od roku 1998. Opatření v akčním plánu obsažená jsou ukládána jednotlivým rezuortům, případně dalším subjektům (např. předsedkyni Českému statistickému úřadu) z důvodu důsledného prosazování rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR a od roku 2014 také z důvodu zabezpečení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty