Dokumenty

7. 10. 2015 10:24

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů (dále jako „Aktualizovaná opatření“) jsou vládou ČR přijímána od roku 1998.  Tato Aktualizovaná opatření jsou ukládána jednotlivým resortům případně dalším subjektům (např. předsedkyni Českého statistického úřadu) z důvodu důsledného prosazování rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR a od roku 2014 také z důvodu zabezpečení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter