Dokumenty

17. 8. 2016 11:17

Podnět k uplatňování Strategie +1

Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)

Usnesením vlády ČR ze dne 23. května 2016 č. 466 bylo schváleno Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty