Dokumenty

30. 10. 2014 10:11

Šestá periodická zpráva o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen „Úmluva“), kterou Československá socialistická republika podepsala dne 17. července 1980. 
Podle čl. 17 Úmluvy byl zřízen kontrolní mechanismus – Výbor pro odstranění diskriminace žen (dále jen „Výbor“) – jako orgán příslušný pro posuzování úrovně naplňování ustanovení Úmluvy. Samotná kontrola se uskutečňuje prostřednictvím pravidelného předkládání zpráv o plnění Úmluvy a jejich hodnocení Výborem.
Předložení Šesté periodické zprávy o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jako "Periodická zpráva") bylo uloženo členu vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 11. května 2011 č. 341 a usnesení vlády ČR ze dne 29. srpna 2012 č. 631.
Periodická zpráva pokrývá období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 a informuje o naplňování jednotlivých ustanovení Úmluvy. Periodická zpráva také reaguje na Závěrečná doporučení Výboru (CEDAW/C/CZE/CO/5), která Výbor přijal po slyšení delegace České republiky dne 22. října 2010. Periodická zpráva uvádí přijatá legislativní i nelegislativní opatření, která přinášejí pokrok při odstraňování diskriminace žen a podpoře rovnosti žen a mužů, včetně odstraňování přetrvávajících překážek pro zapojení žen do politického, společenského, hospodářského a kulturního života.
Periodická zpráva byla vypracována podle obecných pravidel pro předkládání zpráv pro mezinárodní lidskoprávní instituce (Compilation of guidelines on the form and content of reports to be submitted by states parties to the international human rights treaties – HRI/GEN/2/Rev.5).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter