Institucionální zabezpečení

23. 10. 2014 12:44

Seznam členek a členů Výboru

Členky a členové Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů:

1. Ananké Nebeská Veronique, Genderová expertní komora

2. Čech Valentová Eva, Sdružení pro integraci a migraci 

3. Ferrarová Eva, nezávislá odbornice (předsedkyně) 

4. Havlíková Petra, Nesehnutí 

5. Jonitová Bronislava, Ministerstvo obrany ČR 

6. Kadlec Zdeněk, KÚ Vysočina 

7. Kořínková Renata, Českomoravská konfederace odborových svazů 

8. Kubálková Petra, Cats2Cats

9. Látalová Petra, Ministerstvo vnitra

10. O´Sullivan, Míla, Ústav mezinárodních vztahů 

11. Pavlas Tomáš, Otevřená společnost 

12. Pavlík Petr, FHS UK 

13. Simerská Lenka, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

14. Skálová Helena, Gender Studies 

15. Smetáčková Irena, PdF UK (místopředsedkyně) 

16. Světlíková Daniela, Český svaz žen 

17. Šeredová Purschová Adéla, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (místopředsedkyně)

18. Šprincová Veronika, Fórum 50 % 

19. Tenglerová Hana, Sociologický ústav AV ČR 

20. Uhlířová Zdeňka, Ministerstvo financí ČR 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter