Institucionální zabezpečení

23. 10. 2014 12:44

Seznam členek a členů Výboru

Členky a členové Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů:

1. Čech Valentová Eva, Sdružení pro integraci a migraci 

2. Ferrarová Eva, nezávislá odbornice (předsedkyně) 

3. Havlíková Petra, Nesehnutí 

4. Jonitová Bronislava, Ministerstvo obrany ČR 

5. Kadlec Zdeněk, KÚ Vysočina 

6. Kořínková Renata, Českomoravská konfederace odborových svazů 

7. Kubálková Petra, Cats2Cats

8. Látalová Petra, Ministerstvo vnitra

9. O´Sullivan, Míla, Ústav mezinárodních vztahů 

10. Pavlas Tomáš, Otevřená společnost 

11. Pavlík Petr, FHS UK 

12. Simerská Lenka, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

13. Skálová Helena, Gender Studies 

14. Smetáčková Irena, PdF UK (místopředsedkyně) 

15. Světlíková Daniela, Český svaz žen 

16. Šeredová Purschová Adéla, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (místopředsedkyně)

17. Šprincová Veronika, Fórum 50 % 

18. Šretr Rosenbergová Zuzana, Genderová expertní komora

19. Tenglerová Hana, Sociologický ústav AV ČR 

20. Uhlířová Zdeňka, Ministerstvo financí ČR 

21. Urbániková Marína, Kancelář veřejného ochránce práv 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter