Institucionální zabezpečení

23. 10. 2014 12:44

Seznam členek a členů Výboru

Členky a členové Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

 • Fárová Nina, Genderová expertní komora ČR
 • Ferrarová Eva, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (místopředsedkyně)
 • Gerhard Vladislav, MČ Praha 18
 • Havlíková Petra, Nesehnutí
 • Jonitová Bronislava, Ministerstvo obrany ČR
 • Kadlec Zdeněk, KÚ Vysočina
 • Kubálková Petra, Kongres žen
 • O´Sullivan, Míla, Ústav mezinárodních vztahů
 • Pavlas Tomáš, Otevřená společnost
 • Pavlík Petr, FHS UK (předseda)
 • Skálová Helena, Gender Studies
 • Smetáčková Irena, PdF UK (místopředsedkyně)
 • Světlíková Daniela, Český svaz žen
 • Šebková Jitka, ČMKOS
 • Šeredová Purschová Adéla, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Šprincová Veronika, Fórum 50 %
 • Tenglerová Hana, Sociologický ústav AV ČR
 • Uhlířová Zdeňka, Ministerstvo financí ČR
 • Urbániková Marína, Kancelář veřejného ochránce práv

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter