Institucionální zabezpečení

23. 10. 2014 12:44

Seznam členek a členů Výboru

Členky a členové Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů:

1. Čech Valentová Eva, Sdružení pro integraci a migraci 

2. Ferrarová Eva, nezávislá odbornice (předsedkyně) 


3. Havlíková Petra, Nesehnutí 


4. Jonitová Bronislava, Ministerstvo obrany ČR 


5. Kadlec Zdeněk, KÚ Vysočina 


6. Kořínková Renata, Českomoravská konfederace odborových svazů 


7. Kubálková Petra, Cats2Cats


8. O´Sullivan, Míla, Ústav mezinárodních vztahů 


9. Pavlas Tomáš, Otevřená společnost 


10. Pavlík Petr, FHS UK 


11. Simerská Lenka, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 


12. Skálová Helena, Gender Studies 


13. Smetáčková Irena, PdF UK (místopředsedkyně) 


14. Světlíková Daniela, Český svaz žen 


15. Šeredová Purschová Adéla, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (místopředsedkyně)


16. Šprincová Veronika, Fórum 50 % 


17. Šretr Rosenbergová Zuzana, Genderová expertní komora


18. Tenglerová Hana, Sociologický ústav AV ČR 


19. Uhlířová Zdeňka, Ministerstvo financí ČR 


20. Urbániková Marína, Kancelář veřejného ochránce práv 


21. Valdrová Jana, nezávislá odbornice

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter