Pracovní skupina k dopadům pandemie covid-19

9. 2. 2021 20:52

Seznam členek a členů Pracovní skupiny k dopadům pandemie covid-19

  1. Veronika Bílková, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  2. Šárka Homfray, Českomoravská konfederace odborových svazů
  3. Eliška Kodyšová, Česká ženská lobby 
  4. Branislava Marvánová Vargová , ROSA
  5. Filip Pertold (předseda), CERGE-EI
  6. Irena Smetáčková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  7. Iva Šmídová, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  8. Marta Vohlídalová, Sociologický ústav AV ČR
  9. Jan Wintr, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter