Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

23. 10. 2014 14:01

Členky a členové Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů

1. Martin Fafejta, Univerzita Palackého v Olomouci

2. Nina Fárová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

3. Martin Jára, Liga otevřených mužů, z.s.

4. Hana Maříková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

5. Lukáš Müller, MPSV ČR

6. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost,o. p. s.

7. Zdeněk Sloboda, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

8. Iva Šmídová, Masarykova univerzita

9. Ivan Vodochodský, FHS UK

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter