Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

22. 12. 2014 10:19

Zápisy z jednání Pracovní skupiny

Pracovní skupina se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Zápisy z jejích jednotlivých jednání v letech 2013 - 2017 jsou k dispozici v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty