Aktivity projektu

27. 5. 2015 13:10

Ministr Dienstbier zahájil konferenci Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahájil dnes odpoledne svým úvodním projevem konferenci „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, která se koná ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze.

Kromě něj na akci, které ministr poskytl záštitu, vystoupily i další odbornice z úřadu ministra Dienstbiera - mj. Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti a Lucie Zachariášová, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Ministr Dienstbier ve své úvodní řeči připomněl, že domácí a genderově podmíněné násilí osobně považuje za jednu ze zásadních překážek pro dosažení rovnosti žen a mužů a jednou z mých priorit v této oblasti. „V únoru letošního roku jsem proto vládě České republiky předložil Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí, který vláda schválila. Akční plán by měl v období příštích čtyř let přinést řadu pozitivních změn v současném systému potírání těchto forem násilí,“ uvedl J. Dienstbier.

Mezinárodní konferenci zaměřenou na snížení výskytu genderově podmíněného násilí organizovala Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Radou Evropy. Akce byla součástí programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Konference poskytla prostor pro diskuzi zástupců a zástupkyň státních úřadů, nestátních neziskových organizací, pomáhajících profesí i odborných pracovišť. Konference byla také učena političkám a politikům, kteří mají možnost ovlivnit nastavení systému ochrany před genderově podmíněným násilím. Cílem akce bylo umožnit účastníkům výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti prevence a boje proti genderově podmíněnému násilí. Program se zaměřil zejména na prevenci a řešení násilí, nicméně v širším kontextu konference usiloval o dosažení větší rovnosti mužů a žen. Kladl si za cíl inspirovat také další výzkum v této oblasti a systematické shromažďování dat, jež slouží jako nepostradatelný nástroj v procesu rozvoje účinných politik a opatření k řešení genderově podmíněného násilí.

Konference navázala na zatím největší průzkum na téma domácího násilí realizovaný agenturou FRA a na vstup Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) v platnost v srpnu 2014. Pražského setkání se zúčastnili zástupci ze zemí, které realizují programy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí za podpory Norských fondů, a to Bulharska, České republiky, Estonska, Polska, Rumunska a Slovenska.

Úřad vlády představí Strategické přístupy státu k prevenci domácího násilí
V rámci prvního dne mezinárodní konference proběhl také dopolední blok pořádaný oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, které je začleněno v rámci úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Tématem tohoto bloku byly „Strategické přístupy státu k prevenci a potírání domácího a genderově podmíněného násilí“. Pořadatelé zde informovali o aktuálních krocích ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí a též odborníkům představili vládní Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Zároveň ukázali i aktuální kroky v realizaci projektu Úřadu vlády financovaného z Norských fondů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter